skip to Main Content

Wedstrijdreglement Wedstrijd Slimme voornemens 2019

1. Concept

De wedstrijd in het kader van de eindejaarscampagne ‘Slimme voornemens’ 2019 wordt georganiseerd door OZ501, met zetel te 2610 Wilrijk Antwerpen, Boomsesteenweg 5 en met ondernemingsnummer 0411.760.941.

OZ501 geeft 3 prijzen met een totale waarde van € 1450 weg : de deelnemer die het juiste antwoord geeft op de wedstrijdvraag, maakt kans op het winnen van een van de prijzen.

De deelnemers aan de wedstrijd kunnen slechts meedingen naar één van de drie prijzen:

  • Een reischeque van 800, te verzilveren in OZ Reisbureau
  • Waardebon van 400 om te gebruiken voor verblijf in appartementen in Malaucène of aan zee
  • Waardebon van 250 om te gebruiken voor info- en doesessies van de dienst OZ Vitaliteit

De drie deelnemers die het juiste antwoord op de wedstrijdvraag het dichtst benaderen, maken kans op 1 van de 3 prijzen.

2. Voorwaarden

Deelname aan de wedstrijd kan van 3 januari 2019 t.e.m. 17 februari 2019. De wedstrijd staat open voor iedereen. Deelname zonder aansluitingsverplichting. De wedstrijd wordt op 17 februari 2019 om middernacht afgesloten. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd via e-mail persoonlijk op de hoogte gebracht. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen. Er kan maar 1x deelgenomen worden door eenzelfde persoon.

De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement. OZ501 behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. Als misbruik, misleiding of fraude wordt vastgesteld, behoudt OZ501 zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten voor deze wedstrijd en/of andere wedstrijden. Er kan tegen de beslissingen van OZ501 geen beroep worden aangetekend.

3. Winnaars

Om in aanmerking te komen om te winnen, moet de wedstrijdvraag beantwoord worden. De 3 deelnemers die het antwoord het dichtst benaderen, winnen. In geval van ex aequo’s zullen de 3 deelnemers die het eerst deelnamen, winnen. De 3 winnaars worden na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht.

4. Prijs

De winnaars krijgen elk één van de drie prijzen. De prijs met de hoogste waarde wordt toegekend aan de deelnemer die het antwoord het dichtst benadert. De twee andere prijzen worden op dezelfde manier verdeeld. De prijs is niet in te ruilen tegen geld of andere voordelen in natura. De winnaars zullen gecontacteerd worden door een medewerker van OZ501 i.v.m. overhandiging van de prijs.

5. Privacy

De gegevens van de deelnemers die zich registreren, worden opgenomen in het bestand van OZ501. We gebruiken deze gegevens om de winnaars van de wedstrijd te identificeren en te publiceren alsook om de deelnemers op de hoogte te houden van onze producten en activiteiten. OZ501 bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijk genomen noodzakelijk wordt geacht om het vervullen van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld mogelijk te maken.

Deelnemers hebben ook het recht om hun gegevens die ze in het kader van deze wedstrijd insturen, te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige aanvraag te doen schrappen met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wil je liever niet dat de gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden, dan kan je je daartegen verzetten: online via www.oz.be/over-oz/persoonlijke-levenssfeer/aanvraag, per mail (privacy@oz.be) of schriftelijk door te schrijven naar OZ zetel Brugge, t.a.v. Data Protection Officer, Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries Brugge.